ยินดีต้อนรับค่ะ
ร้านดอกแก้ว ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความสุขใจ ติดต่อเราได้หลายช่องทางค่ะ 0629670249

พิธีสงฆ์ให้เช่าอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์

อุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์

แพคเกจพิธีสงฆ์แบบที่ 1.ราคา 5,000 บาท


ประกอบด้วย โต๊ะหมู่บูชา 7 สีครีมทองลายฉลุ โต๊ะกราบพระพุทธ บ่าว-สาว สีครีมทอง พนักพิงพญานาคสีครีมทอง 9 ชุด อาสนะหลุยส์สำหรับพระสงฆ์ 9 ผืน กระโถน 9 ใบ ชุดน้ำชาเบญจรงณ์ 9 ชุด เชิงเทียน กระถางธูป ชนวนจุดเทียนทองเหลือง ที่กรวดน้ำทองเหลือง 2 ชุด แจกันทองเหลืองใส่ดอกไม้ พานทองทองเหลือง สายสิณ ขันน้ำมนต์หัวสิงห์ทองเหลือง ที่พรมน้ำมนต์ (ไม่รวมพระสงฆ์)


แพคเกจพิธีสงฆ์แบบที่ 2.ราคา 10,000 บาท


ประกอบด้วย โต๊ะหมู่บูชา 7 สีครีมทองลายฉลุ โต๊ะกราบพระพุทธ บ่าว-สาว สีครีมทอง พนักพิงพญานาคสีครีมทอง 9 ชุด อาสนะหลุยส์สำหรับพระสงฆ์ 9 ผืน กระโถน 9 ใบ ชุดน้ำชาเบญจรงณ์ 9 ชุด เชิงเทียน กระถางธูป ชนวนจุดเทียนทองเหลือง ที่กรวดน้ำทองเหลือง 2 ชุด แจกันทองเหลืองใส่ดอกไม้ พานทองทองเหลือง สายสิณ ขันน้ำมนต์หัวสิงห์ทองเหลือง ที่พรมน้ำมนต์ (ไม่รวมพระสงฆ์) (ไม่รวมพระสงฆ์)
พานขันหมากชุด A ราคารวม 5,800(ประกอบด้วย 1.พานขันหมากเอก 2.พานแหวนหมั้น 3.พานสินสอดกระทง 4.พานธูปเทียนแพแบบมาลัยคาด )


แพคเกจพิธีสงฆ์แบบที่ 3.ราคา 17,000 บาท


ประกอบด้วย โต๊ะหมู่บูชา 7 สีครีมทองลายฉลุ โต๊ะกราบพระพุทธ บ่าว-สาว สีครีมทอง พนักพิงพญานาคสีครีมทอง 9 ชุด อาสนะหลุยส์สำหรับพระสงฆ์ 9 ผืน กระโถน 9 ใบ ชุดน้ำชาเบญจรงณ์ 9 ชุด เชิงเทียน กระถางธูป ชนวนจุดเทียนทองเหลือง ที่กรวดน้ำทองเหลือง 2 ชุด แจกันทองเหลืองใส่ดอกไม้ พานทองทองเหลือง สายสิณ ขันน้ำมนต์หัวสิงห์ทองเหลือง ที่พรมน้ำมนต์ (ไม่รวมพระสงฆ์) (ไม่รวมพระสงฆ์)
พานขันหมากชุด A ราคารวม 5,800(ประกอบด้วย 1.พานขันหมากเอก2.พานแหวนหมั้น 3.พานสินสอดกระทง 4.พานธูปเทียนแพแบบมาลัยคาด )
ชุดตั่งหลั่งน้ำสังฆ์แพคเกจ ที่ 1 ราคา 7,000(ประกอบด้วย-ชุดตั่งหลั่งน้ำครบชุด สีครีมทองสวยงาม/-ชุดหลั่งน้ำกะไหล่ทอง คนโทน้ำ หอยสังฆ์ ขันน้ำพานรอง ตลับแป้งเจิม พานวางอุปกรณ์ครบชุด/-พานหลั่งน้ำดอกกุหลาบ 1 คู่/-มาลัยบ่าวสาว 1 คู่พร้อมพานวางมาลัย/-Flower Stand 1 คู่/-ดอกไม้ถวายพระ 9 ชุด ฟรีฉากหลัง)


แพคเกจพิธีสงฆ์แบบที่ 4.ราคา 19,000 บาท


ประกอบด้วย โต๊ะหมู่บูชา 7 สีครีมทองลายฉลุ โต๊ะกราบพระพุทธ บ่าว-สาว สีครีมทอง พนักพิงพญานาคสีครีมทอง 9 ชุด อาสนะหลุยส์สำหรับพระสงฆ์ 9 ผืน กระโถน 9 ใบ ชุดน้ำชาเบญจรงณ์ 9 ชุด เชิงเทียน กระถางธูป ชนวนจุดเทียนทองเหลือง ที่กรวดน้ำทองเหลือง 2 ชุด แจกันทองเหลืองใส่ดอกไม้ พานทองทองเหลือง สายสิณ ขันน้ำมนต์หัวสิงห์ทองเหลือง ที่พรมน้ำมนต์ (ไม่รวมพระสงฆ์) (ไม่รวมพระสงฆ์)
พานขันหมากชุด Aราคารวม 5,800 ( ประกอบด้วย 1.พานขันหมากเอก2.พานแหวนหมั้น 3.พานสินสอดกระทง 4.พานธูปเทียนแพแบบมาลัยคาด)
ชุดตั่งหลั่งน้ำสังฆ์แพคเกจ ที่ 2 ราคา 9,000 (ประกอบด้วย-ชุดตั่งหลั่งน้ำครบชุด สีครีมทองสวยงาม/-ชุดหลั่งน้ำกะไหล่ทอง คนโทน้ำ หอยสังฆ์ ขันน้ำพานรอง ตลับแป้งเจิม พานวางอุปกรณ์ครบชุด/-มาลัยบ่าวสาว 1 คู่พร้อมพานวางมาลัย/-พานรองหลั่งน้ำแบบไทยปักดอกรักมาลัยรูปหัวใจ 1 คู่/-Flower Stand 1 คู่/-ดอกไม้ถวายพระ 9 ชุด/-โฟมป้ายชื่อ บ่าว-สาว ฟรีฉากหลัง)


แพคเกจพิธีสงฆ์แบบที่ 5.ราคา 22,500 บาท


ประกอบด้วย โต๊ะหมู่บูชา 7 สีครีมทองลายฉลุ โต๊ะกราบพระพุทธ บ่าว-สาว สีครีมทอง พนักพิงพญานาคสีครีมทอง 9 ชุด อาสนะหลุยส์สำหรับพระสงฆ์ 9 ผืน กระโถน 9 ใบ ชุดน้ำชาเบญจรงณ์ 9 ชุด เชิงเทียน กระถางธูป ชนวนจุดเทียนทองเหลือง ที่กรวดน้ำทองเหลือง แจกันทองเหลืองใส่ดอกไม้ พานทองทองเหลือง สายสิณ ขันน้ำมนต์ทองเหลือง ที่พรมน้ำมนต์ นิมนต์พระพร้อมรถรับส่งพระสงฆ์
พานขันหมากชุด B ราคารวม 7,300(ประกอบด้วย1.พานขันหมากเอก 2.พานแหวนหมั้น 3.พานสินสอดกระทง 4.พานธูปเทียนแพ 5.พานเชิญขันหมาก )
ชุดตั่งหลั่งน้ำสังฆ์แพคเกจ ที่ 2 ราคา 9,000 (ประกอบด้วย-ชุดตั่งหลั่งน้ำครบชุด สีครีมทองสวยงาม/-ชุดหลั่งน้ำกะไหล่ทอง คนโทน้ำ หอยสังฆ์ ขันน้ำพานรอง ตลับแป้งเจิม พานวางอุปกรณ์ครบชุด/-มาลัยบ่าวสาว 1 คู่พร้อมพานวางมาลัย/-พานรองหลั่งน้ำแบบไทยปักดอกรักมาลัยรูปหัวใจ 1 คู่/-Flower Stand 1 คู่/-ดอกไม้ถวายพระ 9 ชุด/-โฟมป้ายชื่อ บ่าว-สาว ฟรีฉากหลัง)


***พานขันหมากเพิ่มเติมได้ ตามความต้องการของลูกค้า หรือตามแพคเกจ***

***นายพิธี 1500 ทุกแพคเกจ ค่ะ***Copyright 2019 © - dorkkaew.com