Line & Tel 0629670249
dorkkaew.shop@gmail.com

Home

พานขันหมาก

พานขันหมาก

แพคเกจเช่าพานขันหมากผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์

ให้เช่า

ประหยัดงบประมาณ

ลดโลกร้อน

ชุดที่ 1 ราคา 3,500

พานเชิญขันหมาก 1 พาน (ฝ่ายหญิง)
พานขันหมากเอก 1 พาน
พานธูปเทียนแพ 1 พาน
พานแหวน 1 พาน
พานสินสอด 2 พาน
หมายเหตุ แถมผ้าห่อสินสอดและข้าวตอกดอกไม้

ชุดที่ 2 ราคา 5,500

พานเชิญขันหมาก 1 พาน (ฝ่ายหญิง)
พานขันหมากเอก 1 พาน
พานธูปเทียนแพ 1 พาน
พานแหวน 1 พาน
พานสินสอด 2 พาน
พานขนมมงคล 2 พาน
ต้นกล้วย 2 ต้น
ต้นอ้อย 2 ต้น
หมายเหตุ แถมผ้าห่อสินสอดและข้าวตอกดอกไม้

ชุดที่ 3  ราคา  8500

พานเชิญขันหมาก 1 พาน (ฝ่ายหญิง)
พานขันหมากเอก 1 พาน
พานธูปเทียนแพ 1 พาน
พานแหวน 1 พาน
พานสินสอด 2 พาน
พานขนมมงคล 2 พาน
ต้นกล้วย 2 ต้น
ต้นอ้อย 2 ต้น
พานขนมโก๋ 2 พาน
พานขนมเปี๊ยะ 2 พาน
พานจันอับ 2 พาน
พานผลไม้ 2 พาน (ส้มโอ กล้วย มะพร้าว)
หมายเหตุ แถมผ้าห่อสินสอดและข้าวตอกดอกไม้แพคเกจพานขันหมากใบตอง ดอกไม้สด

จำหน่ายขาด

งานปราณีต

ตามประเพณีไทย

ชุด A  5,500


1.พานขันหมากเอก 2,000
2.พานแหวนหมั้น 1,200
3.พานสินสอดกระทง 1,800
4.พานธูปเทียนแพแบบมาลัยคาด 800

ชุด B 6,800


1.พานขันหมากเอก 2,000
2.พานแหวนหมั้น 1,200
3.พานสินสอดกระทง 1,800
4.พานธูปเทียนแพ 800
5.พานเชิญขันหมาก 1,500

ชุด C  13,500


1.พานขันหมากเอก 2,000
2.พานแหวนหมั้น 1,200
3.พานสินสอดกระทง 1,800
4.พานธูปเทียนแพ 800
5.พานเชิญขันหมาก 1,500
6.พานขนมมงคล 1 คู่ 3,800
7.พานต้นกล้วย 1 คู่ 1 พาน 1,500
8.พานต้นอ้อย 1 คู่ 1 พาน 1,500

ชุด D 22,200


1.พานขันหมากเอก 2,000
2.พานแหวนหมั้น 1,200
3.พานสินสอดกระทง 1,800
4.พานธูปเทียนแพ 800
5.พานเชิญขันหมาก 1,500
6.พานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่ 3,800
7.พานต้นกล้วย 1 คู่ 1 พาน 1,500
8.พานต้นอ้อย 1 คู่ 1 พาน 1,500
9.พานขนมกง 1 คู่ 1,200
10.พานขนมเปี๊ยะ 1 คู่ 1,500
11.พานขนมโก๋ปลาเงิน ปลาทอง 1,800
12.พานมะพร้าวหอม กล้วย ส้มโอ ชนิดละผล/พาน 1 คู่ 1,500
13.พานขนมจีน ห่อหมก ต้มแดง เหล้า ผ้า 1 คู่ 1,500
14.พานเหล้า วุ้นเส้น 1 คู่ 1,200

ชุด E  28,900


1.พานขันหมากเอก 2,000
2.พานแหวนหมั้น 1,200
3.พานสินสอดกระทง 1,800
4.พานธูปเทียนแพ 800
5.พานเชิญขันหมาก 1,500
6.พานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่ 3,800
7.พานต้นกล้วย 1 คู่ 1 พาน 1,500
8.พานต้นอ้อย 1 คู่ 1 พาน 1,500
9.พานไก่ต้ม 1 คู่ 1,400
10.พานหมูนอนตอง 1 คู่ 1,400
11.พานส้มเช้ง (18ผล 1 พาน) 1 คู่ 1,600
12.พานมะพร้าวหอม กล้วย ส้มโอ ชนิดละ 1 ผล/พาน 1คู่ 1,800
13.พานขนมจีน ห่อหมก ต้มแดง เหล้า ผ้า 1 คู่ 1,500
14.พานวุ้นเส้น 1 คู่ 800
15.พานขนมโก๋ปลาเงิน ปลาทอง 1 คู่ 1,800
16.พานขนมกง 1 คู่ 1,200
17.พานขนมเปี๊ยะ 1 คู่ 1,500
18.พานขนมจันอับ 1 คู่ 1,200
19.พานน้ำตาลทรายแดง (12 ถุง) 800สอบถามเพิ่มเติม 062 967 0249 หรือ inbox กดที่ icon messenger ได้เลยค่ะ