Line & Tel 0629670249
dorkkaew.shop@gmail.com

แพคเกจเรา

Home

แพคเกจงานแต่งงาน

ราคาต่ำสุด ที่เราแนะนำ

เลือกให้เหมาะสมกับงบประมาณ ที่วางแผนไว้

18,000 - ตกแต่งสถานที่จัดงาน

4,900 - ถ่าย Pre wedding

7,000 - ชุดตั่งหลั่งน้ำสังฆ์

3,500 - พานขันหมาก

5,000 - อุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์

3,500 - Gallery backdrop

OUR PACKAGES

CHOOSE THE BEST PLAN FOR YOU