ปรึกษา โทร หรือ ไลน์ 062 967 0249

Email : dorkkaew.shop@gmail.com

แพคเกจพิธีสงฆ์

Home

พิธีสงฆ์

***พานขันหมากเพิ่มเติมได้ ตามความต้องการของลูกค้า หรือตามแพคเกจ***

*** ***นายพิธี 1,500 ทุกแพคเกจค่ะ ***

แพคเกจพิธีสงฆ์แบบที่ 1.ราคา 5,000 บาท

โต๊ะหมู่บูชา 7 สีครีมทองลายฉลุ
โต๊ะกราบพระพุทธ บ่าว-สาว สีครีมทอง
พนักพิงพญานาคสีครีมทอง 9 ชุด
อาสนะหลุยส์สำหรับพระสงฆ์ 9 ผืน
กระโถน 9 ใบ
ชุดน้ำชาเบญจรงณ์ 9 ชุด
เชิงเทียน กระถางธูป ชนวนจุดเทียนทองเหลือง ที่กรวดน้ำทองเหลือง 2 ชุด แจกันทองเหลืองใส่ดอกไม้ พานทองทองเหลือง สายสิณ  ขันน้ำมนต์หัวสิงห์ทองเหลือง ที่พรมน้ำมนต์  (ไม่รวมพระสงฆ์)  

แพคเกจพิธีสงฆ์แบบที่ 2.ราคา 10,000 บาท

โต๊ะหมู่บูชา 7 สีครีมทองลายฉลุ
โต๊ะกราบพระพุทธ บ่าว-สาว สีครีมทอง
พนักพิงพญานาคสีครีมทอง 9 ชุด
อาสนะหลุยส์สำหรับพระสงฆ์ 9 ผืน
กระโถน 9 ใบ
ชุดน้ำชาเบญจรงณ์ 9 ชุด
เชิงเทียน กระถางธูป ชนวนจุดเทียนทองเหลือง ที่กรวดน้ำทองเหลือง 2 ชุด แจกันทองเหลืองใส่ดอกไม้ พานทองทองเหลือง สายสิณ  ขันน้ำมนต์หัวสิงห์ทองเหลือง ที่พรมน้ำมนต์  (ไม่รวมพระสงฆ์)  

 

พานขันหมาก ใบตองดอกไม้สด ชุด A
 

แพคเกจพิธีสงฆ์แบบที่ 3.ราคา 17,000 บาท

โต๊ะหมู่บูชา 7 สีครีมทองลายฉลุ
โต๊ะกราบพระพุทธ บ่าว-สาว สีครีมทอง
พนักพิงพญานาคสีครีมทอง 9 ชุด
อาสนะหลุยส์สำหรับพระสงฆ์ 9 ผืน
กระโถน 9 ใบ
ชุดน้ำชาเบญจรงณ์ 9 ชุด
เชิงเทียน กระถางธูป ชนวนจุดเทียนทองเหลือง ที่กรวดน้ำทองเหลือง 2 ชุด แจกันทองเหลืองใส่ดอกไม้ พานทองทองเหลือง สายสิณ  ขันน้ำมนต์หัวสิงห์ทองเหลือง ที่พรมน้ำมนต์  (ไม่รวมพระสงฆ์)     

 

พานขันหมาก ใบตองดอกไม้สด ชุด A

 

ชุดตั่งหลั่งน้ำสังฆ์แพคเกจ  ราคา 7,000  


**
ฉากหลังดอกไม้ประดิษฐ์  3 เมตร พร้อมป้ายชื่อ

แพคเกจพิธีสงฆ์แบบที่ 4.ราคา 19,000 บาท

โต๊ะหมู่บูชา 7 สีครีมทองลายฉลุ
โต๊ะกราบพระพุทธ บ่าว-สาว สีครีมทอง
พนักพิงพญานาคสีครีมทอง 9 ชุด
อาสนะหลุยส์สำหรับพระสงฆ์ 9 ผืน
กระโถน 9 ใบ
ชุดน้ำชาเบญจรงณ์ 9 ชุด
เชิงเทียน กระถางธูป ชนวนจุดเทียนทองเหลือง ที่กรวดน้ำทองเหลือง 2 ชุด แจกันทองเหลืองใส่ดอกไม้ พานทองทองเหลือง สายสิณ  ขันน้ำมนต์หัวสิงห์ทองเหลือง ที่พรมน้ำมนต์  (ไม่รวมพระสงฆ์)   

  

พานขันหมาก ใบตองดอกไม้สด ชุด  A  

 

ชุดตั่งหลั่งน้ำสังฆ์แพคเกจ ที่ 2 ราคา 9,000 

 

**ฉากหลังดอกไม้ประดิษฐ์ 4 เมตร**

แพคเกจพิธีสงฆ์แบบที่ 5.ราคา 22,500 บาท

โต๊ะหมู่บูชา 7 สีครีมทองลายฉลุ
โต๊ะกราบพระพุทธ บ่าว-สาว สีครีมทอง
พนักพิงพญานาคสีครีมทอง 9 ชุด
อาสนะหลุยส์สำหรับพระสงฆ์ 9 ผืน
กระโถน 9 ใบ
ชุดน้ำชาเบญจรงณ์ 9 ชุด
เชิงเทียน กระถางธูป ชนวนจุดเทียนทองเหลือง ที่กรวดน้ำทองเหลือง แจกันทองเหลืองใส่ดอกไม้ พานทองทองเหลือง สายสิณ  ขันน้ำมนต์ทองเหลือง ที่พรมน้ำมนต์
**นิมนต์พระพร้อมรถรับส่งพระสงฆ์   

 

พานขันหมาก ใบตองดอกไม้สด ชุด  B 

 

ชุดตั่งหลั่งน้ำสังฆ์แพคเกจ ที่ 2 ราคา 9,000


**ฉากหลังดอกไม้ประดิษฐ์ 4 เมตร